O Fundacji

Aby upamiętnić trzy zbieżne rocznice: 360-lecie śmierci patrona Fundacji, Michała Boyma, 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 70-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a ChRL, na początku 2019 r. trzy organizacje pozarządowe zawiązały inicjatywę Michał Boym AD 2019 - Polski Marco Polo. By ją kontynuować i nadać jej ramy formalno-prawne, w dniu 10-ego września 2019 r. została ustanowiona Fundacja “Michał Boym" na rzecz Wymiany Kulturowej.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony. Fundatorkami Fundacji są:


(od lewej do prawej)

  • Pani Francoise BRETON-BALUKA, francusko-polska obywatelka, Prezes S.E.C.A. Chińsko-Europejskiego Stowarzyszenia Kulturalnego we Francji;
  • Pani Agnieszka COUDERQ, polski  sinolog, wiceprezes Fundacji Pomarańczowej Alternatywy w Polsce;
  • Pani Jun REN, długoletnia chińska rezydentka w Polsce, członek Zarządu i Prezes S.E.C.A. Chińsko-Europejskiego Stowarzyszenia Kulturalnego we Francji.

Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:

  • Upowszechnianie wiedzy o "Polskim Marco Polo", Michale Boymie.
  • Kontynuacja dziedzictwa Michała Boyma poprzez wspieranie wzajemnego zrozumienia i komunikacji międzykulturowej między Europą a Chinami.

Fundacja posiada biuro w Warszawie pod adresem: Nizinna 12 apt. 18, kod pocztowy 04-362.

Numer KRS:  0000811086
NIP: 1133005907
REGON: 384755672

Dane konta Fundacji :
Santander Bank Polska S.A.
IBAN no. PL 20 1090 0088 0000 0001 4385 6187