Historia Fundacji

I. KORZENIE FUNDACJI -  INICJATYWA "MICHAŁ BOYM AD 2019"

W lipcu 2019 przypadła 360-letnia rocznica śmierci patrona Fundacji, Michała Boyma. W tym samym roku Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości. Dodatkowo, na rok 2019 przypadła także rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową. Aby należycie upamiętnić tą zbieżność okrągłych rocznic, w początkach 2019 roku grupa osób zainteresowanych przypomnieniem i propagowaniem dorobku ojca Michała Boyma i reprezentująca trzy różne organizacje pozarządowe (S.E.C.A Chińsko-Europejskie Stowarzyszenie Kulturalne (z siedzibą we Francji), Fundacja Pomarańczowa Alternatywa oraz Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma z siedzibami w Warszawie zawiązały Inicjatywę "Michał Boym AD 2019 - Polski Marco Polo".

                        

Dla Inicjatywy został utworzony Honorowy Komitet Wsparcia, w którym zasiedli wybitni sinologowie i znawcy dorobku ojca Boyma tacy jak: pan Edward Kajdański, sinolog, dyplomata, najbardziej znany w Polsce biograf o. Boyma i autor wielu książek mu poświęconych, profesor Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego UW, sinolog i autor wielu artykułów o Chinach, w tym właśnie wydanej prawie 600-stronicowej pozycji "Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje", profesor UW Józef Pawłowski, prodziekan Wydziału Orientalistycznego UW, dr. Marcin Jacoby, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Adiunkt w Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS, o. Jarek Duraj SJ, wicedyrektor Macau Ricci Institute, o. Robert Danieluk SJ, archiwista Archivum Romanum Societas Iesu, oraz Marie-Anne Isler, była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, obecnie wice-prezydent Metz-Metropole i znany polsko-francuski reżyser Raphael Lewandowski.

Inicjatorzy pozyskali dla Inicjatywy patronaty honorowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji ds. Misji Episkopatu Polski. Dzięki ich staraniom i przy wsparciu finansowemu MKiDN została wydana pierwsza pozycja literacka o Michale Boymie dla dzieci, książka pt. "Jak Michał ze Lwowa do Chin zawędrował" autorstwa profesor Moniki Miazek-Męczyńskiej z ilustracjami młodego jezuity, ojca Przemka Wysogląda. Przeznaczeniem tej książki jest jej bezpłatna dystrybucja wśród bibliotek szkolnych. Wydanie jej stanowi wsparcie dla wysiłku włączenia historii Michała Boyma do programu nauczania.
 

II. UTWORZENIE FUNDACJI "MICHAŁ BOYM" DLA WYMIANY KULTUROWEJ

Aby kontynuować rozpoczętą wcześniej inicjatywę i nadać jej ramy formalno-prawne, w dniu 10-ego września 2019, aktem notarialnym została ustanowiona na czas nieoznaczony Fundacja “Michał Boym" na rzecz Wymiany Kulturowej z siedzibą przy ul. Nizinnej 12 lok. 18 w Warszawie.  
Fundatorami Fundacji są:

(od lewej do prawej)
Pani Francoise BRETON-BALUKA, francusko-polska obywatelka, Prezes S.E.C.A. Chińsko-Europejskiego Stowarzyszenia Kulturalnego we Francji;
Pani Agnieszka COUDERQ, polski sinolog, wiceprezes Fundacji Pomarańczowej Alternatywy w Polsce;
Pani Jun REN, długoletnia chińska rezydentka w Polsce, członek Zarządu i Prezes S.E.C.A. Chińsko-Europejskiego Stowarzyszenia Kulturalnego we Francji.
 

III. CELE STATUTOWE FUNDACJI

Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:

  • Upowszechnianie wiedzy o "Polskim Marco Polo", Michale Boymie.
  • Kontynuacja dziedzictwa Michała Boyma poprzez wspieranie wzajemnego zrozumienia i komunikacji międzykulturowej między Europą a Chinami.

Fundacja będzie realizowała swoje cele m.in. przez organizowanie konferencji, wystaw, koncertów, seminariów, konkursów, festiwali, produkcję filmów, publikację książek oraz inne działania, w tym wspieranie projektów dotyczących nauki, sztuki, kultury i sfery duchowej.

Fundacja będzie dążyła do podwyższenia poziomu publicznej świadomości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, na temat historii międzykulturowej wymiany między Europą a Chinami.

Fundacja będzie promowała naukę języków oraz międzynarodowe podróże jako podstawę do zwiększania i rozwoju kontaktów kulturalnych między Europą a Chinami.