O Inicjatywie

W 2019 roku w związku z 360-leciem śmierci siedemnastowiecznego polskiego jezuity i misjonarza, Michała Piotra Boyma, jednego z najwybitniejszych Polaków, ostatniego ambasadora cesarza chińskiej dynastii Ming do Watykanu, a zarazem wielkiego uczonego, współtwórcy podwalin współczesnej sinologii, którego w Chinach powszechnie uważa się za równego w zasługach z Marco Polo, wobec faktu, iż jego sylwetka pozostaje właściwie nieznana dla większości Polaków została zawiązana Inicjatywa “Michał Boym - Polski Marco Polo A.D. 2019".

W tym celu trzy organizacje pozarządowe działające w Polsce, a mianowicie Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma, Fundacja Pomarańczowa Alternatywa oraz polskie przedstawicielstwo Chińsko - Europejskiego Stowarzyszenia Kulturalnego SECA z siedzibą we Francji zawiązały Inicjatywę, oraz podjęły się trudu organizacji wydarzeń rocznicowych mających na celu popularyzację w kraju i na świecie niezwykłej biografii i ogromnego dorobku naukowego wielkiego Polaka i patrioty, jakiego był Michał Boym.

W Honorowym Komitecie Wsparcia Inicjatywy zasiedli wybitni sinologowie i znawcy dorobku ojca Boyma tacy jak: ŚP. Profesor Edward Kajdański, sinolog, dyplomata, najbardziej znany w Polsce biograf o. Boyma i autor wielu książek mu poświęconych, profesor Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego UW, sinolog i autor wielu artykułów o Chinach, w tym właśnie wydanej prawie 600-stronicowej pozycji "Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje", profesor UW Józef Pawłowski, prodziekan Wydziału Orientalistycznego UW, dr. Marcin Jacoby, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Adiunkt w Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS, o. Jarek Duraj SJ, wicedyrektor Macau Ricci Institute, o. Robert Danieluk SJ, archiwista Archivum Romanum Societas Iesu oraz Marie-Anne Isler, była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, obecnie wice-prezydent Metz-Metropole. Program realizowany był w porozumieniu z Kurią Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

W ramach tych działań powstała niniejsza strona, a także została wydana książka dla dzieci pt. "Jak Michał ze Lwowa do Chin zawędrował" autorstwa prof. Moniki Miazek-Męczyńskiej. Książka wraz z materiałami towarzyszącymi dostępna jest nieodpłatnie jako e-book na niniejszej stronie.