Polak - wielki uczony i misjonarz, który odsłonił Chiny przed Europą

Michał Boym A.D. 2019 -  Bu Mige   - Polski Marco Polo

360-lecie śmierci Michała Boyma w 100-lecie Niepodległej Polski

O Fundacji

Aby upamiętnić trzy zbieżne rocznice: 360-lecie śmierci patrona Fundacji, Michała Boyma, 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 70-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a ChRL, na początku 2019 r. trzy organizacje pozarządowe zawiązały inicjatywę Michał Boym AD 2019 - Polski Marco Polo. By ją kontynuować i nadać jej ramy formalno-prawne, w dniu 10-ego września 2019 r. została ustanowiona Fundacja “Michał Boym" na rzecz Wymiany Kulturowej.

czytaj więcej

O Michale Boymie

Ojciec Michał Boym SJ, siedemnastowieczny jezuita i misjonarz chrześcijański, naukowiec i dyplomata jest wybitnym Polakiem, który odegrał szczególną rolę w losach świata, będąc jedną z pierwszych osób w historii, które w realny sposób budowały mosty porozumienia między cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Zachodu, odgrywając przy tym szczególną rolę w rozwoju religii chrześcijańskiej w Azji Wschodniej.

czytaj więcej

Patronat

Inicjatywa "Michał Boym AD 2019 - Polski Marco Polo"

            

Partnerzy