Polak - wielki uczony i misjonarz, który odsłonił Chiny przed Europą

Michał Boym A.D. 2019 -  Bu Mige   - Polski Marco Polo

360-lecie śmierci Michała Boyma w 100-lecie Niepodległej Polski

O Inicjatywie

W 2019 roku w związku z 360-leciem śmierci siedemnastowiecznego polskiego jezuity i misjonarza, Michała Piotra Boyma, jednego z najwybitniejszych Polaków, ostatniego ambasadora cesarza chińskiej dynastii Ming do Watykanu, a zarazem wielkiego uczonego, współtwórcy podwalin współczesnej sinologii, którego w Chinach powszechnie uważa się za równego w zasługach z Marco Polo, wobec faktu, iż jego sylwetka pozostaje właściwie nieznana dla większości Polaków została zawiązana Inicjatywa “Michał Boym - Polski Marco Polo A.D. 2019".

czytaj więcej

O Michale Boymie

Ojciec Michał Boym SJ, siedemnastowieczny jezuita i misjonarz chrześcijański, naukowiec i dyplomata jest wybitnym Polakiem, który odegrał szczególną rolę w losach świata, będąc jedną z pierwszych osób w historii, które w realny sposób budowały mosty porozumienia między cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Zachodu, odgrywając przy tym szczególną rolę w rozwoju religii chrześcijańskiej w Azji Wschodniej.

czytaj więcej

Patronat

Inicjatywa "Michał Boym AD 2019 - Polski Marco Polo"

            

Partnerzy