Flora Sinensis

Jedyne wydane za życia autora dzieło, opublikowane zostało w Wiedniu w 1656 roku przez wydawnictwo [im.] Matteo Ricciego, jako pierwszy systematyczny opis natury Dalekiego Wschodu w Europie. Dzieło zawiera opis i własnoręcznie wykonane przez Boyma rysunki poznanych przez siebie w Indiach i Chinach a nieznanych przedtem w Europie roślin jak na przykład owoc liczi, bananowiec, oraz zwierząt, oraz inne fakty historyczne. Oryginalna praca Boyma ma 75 kart i 23 ryciny jego autorstwa z dołączonymi znakami chińskimi. Boym opisuje 22 rośliny, z których więcej niż połowa jest raczej rodzima dla archipelagu indyjskiego. Potem następuje opis kilku chińskich ssaków, ptaków, gadów itp. z dwoma rycinami. Dzieło to nigdy nie doczekało się publikacji w języku polskim. Egzemplarz wydania znajduje się w Bibliotece Kórnickiej.

Link do "Flora Sinensis" na stronie Biodiversitylibrary.org, kliknij tu