Magni Catay

"Magni Cathay" i "Mappa Imperii Sinarum"

Boym geograf skompilował na podstawie istniejących źródeł chińskich i swojej znajomości chińskiego imperium pierwszy kompleksowy europejski atlas Chin znany jako "Magni Catay" zawierający szczegółowe mapy piętnastu ówczesnych prowincji cesarstwa chińskiego z naniesieniem głównych rzek wraz z ich dopływami, pasm górskich, nieznanych Europejczykom wcześniej miast, a także, co istotne, lokalizacjami głównych kopalń strategicznych minerałów jak złoto, srebro, miedź, żelazo, ołów czy cyna. Był pierwszym geografem, który prawidłowo zinterpretował Półwysep Koreański jako półwysep, a nie wyspę i opisuje Mur Chiński. Z dużą szczegółowością przedstawił obszar Chin, zwłaszcza sieć hydrograficzną oraz ukształtowanie powierzchni. Stosunkowo precyzyjnie oddał również położenie miast.

Oprócz atlasu, sporządził także ogólna mapa cesarstwa chińskiego, która znana jest pod tytułem "Mappa Imperii Sinarum". Sporządzone przez Michała Boyma mapy były o tyle znaczącym osiągnięciem, że wówczas w Europie wiedza dotycząca Chin pochodziła głównie z barwnych opowieści Marco Polo. Ponadto dobrze poznana była tylko linia brzegowa, zaś wnętrze kontynentu było niezbadane.

Link do wydania "Magni Catay" na stronie Biblioteki Watykańskiej, kliknąć tu