Monika Miazek-Męczyńska: Nauka w służbie wiary, czyli ile można zdziałać ad maiorem Dei gloriam. O wydanych i niewydanych pracach naukowych Michała Boyma SI

Abstrakt: Patrząc na ciekawy i bardzo różnorodny dorobek naukowy Michała Boyma, polskiego misjonarza jezuickiego w Chinach, można zadać pytanie, dlaczego tak wiele jego prac wciąż pozostaje niepublikowanych. Niniejszy tekst analizuje niektóre okoliczności i uwarunkowania, które wpłynęły na tę sytuację, np. relacja między Boymem a dwoma innymi jezuitami - Martino Martini i Atanazym Kircherem, skomplikowana sytuacja polityczna Państwa Środka w drugiej połowie XVII wieku czy niektóre czynniki religijne polityki wewnętrznej Towarzystwa Jezusowego. Wykład oryginalnych autorskich wstępów do wydanych książek m.in. Michaela Boyma (tj. Flora Sinensis i Clavis medica) sugeruje, że autor znalazł inspirację dla swojej pracy w jezuickim motto "Omnia ad maiorem Dei gloriam". Stawiając swoim dziełom cele zarówno religijne, jak i naukowe Boym przekonał władze zakonu, że jego książki powinny były zostać wydane.

Słowa kluczowe: Jezuici, botanika, medycyna, literatura naukowa, misjonarze, misja w Chinach, wprowadzenie, omnia ad maiorem Dei gloriam

Artykuł znajduje się pod linkiem: Nauka w służbie wiary, czyli ile można zdziałać ad maiorem Dei gloriam. O wydanych i niewydanych pracach naukowych Michała Boyma SI | Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (amu.edu.pl)