Monika Miazek-Męczyńska

Literaturoznawca, tłumaczka z języka łacińskiego. W swoich badaniach skupia się na XVI-XVIII-wiecznych tekstach łacińskich (archiwalia, starodruki) dotyczących misji jezuickich w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości i działalności polskich jezuitów. Więcej o profesor Miazek-Męczynskiej pod linkiem: Monika Miazek-Męczyńska