Claudia von Collani: Jezuici Andreas Koffler i Michael Boym na dworze cesarza Yongli

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest jezuitom Andreasowi Kofflerowi i Michaelowi Boyamowi na dworze cesarza Yongli. Najpierw autor przestudiował konwersję władców w Europie i Azji oraz przedstawił źródła, na których opiera się niniejsze studium. Następnie autor przeanalizował południową dynastię Ming i cesarza Yongli. W dalszej części kontynuuje studium Andreasa Wolfganga Kofflera, które obejmuje wczesne życie jezuity Andreasa Wolfganga Kofflera i nawrócenie cesarza Yongli oraz dalsze losy Kofflera. Badany jest również Michał Boym - studium podlega wczesne życie Michała Boyma oraz delegację Michała Boyma do Rzymu. 

Link do artykułu: https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/139885728/IJS_17_Collani_The_Jesuits_Andreas_Koffler_and_Michael_Boymat_the_Court_of_the_Yongli_Emperor.pdf